Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Tuen myönsi Rieska-Leader ry.

Tuulta Purjeisiin

Kuvassa alkuperäinen Ansio 1800-luvun loppupuolella

Tuulta Purjeisiin hankehakemus on hyväksytty!
Rieska LEADER:n hallitus on hyväksynyt Tuulta Purjeisiin hankehakemuksen, mikä tarkoittaa että hanke toteutuu. Hankkeessa rakennetaan Kalajoella 1891 rakennetun kaljaasi Ansion piirustuksilla vastaava laiva, mutta pienempänä. Alkuperäinen laiva on ollut 22 metriä pitkä ja rakennettavan laivan pituus on noin 20 metriä. Ansion ovat rakentaneet ja omistaneet kalajokiset A.G. Östman ja hänen kolme poikaansa. Laivasta on jäljellä alkuperäiset linjapiirustukset sekä puolimalli eli modelli, joiden avulla rakennettavan laivan piirustukset tehdään. Ne piirtää Aker Yardsin projekti-insinööri, DI Mikko Ilus, joten laivan suunnittelu on todellisen puulaivan rakentamisen asiantuntijan harteilla. Rakennettavan laivan strategiset mitat ovat, pituus 20 metriä, leveys 5.2 metriä ja syväys 1.5 metriä eli laiva tulee olemaan näyttävä. Kalajokisuun kunnostamisen jälkeen laivalla pääsee Plassin rantaan, markkinapaikan torille, ja Ansion saapuminen sinne tulee avaamaan uusia mahdollisuuksia Plassin ja koko Kalajoenkin tulevaisuudelle.
Koko rakennushanke tehdään kahdessa vaiheessa. Nyt myönnetty rahoitus sisältää ensimmäisen vaiheen, jonka kesto on kolme vuotta ja Ansio on muuten valmis, paitsi mastot ja purjeet puuttuvat. Nämä tehdään seuraavan vuoden aikana omana hankkeena. Hanke on tarkoitettu kaikille Plassin asukkaille ja/tai kyläyhdistyksen jäsenille yhteiseksi ja kylän yhteistoimintaa lisääväksi harrastukseksi.

Laivan vaikutus Kalajoelle tulee olemaan merkittävä ja sen käyttötarkoitus tulee olemaan yleishyödyllinen.